Tarieven
Contact
Bedrijven
Aanhangwagen
Auto
Home
Verkeersschoo    L.W.jansen
Link’s
Vraag en antwoord

Geslaagd voor het rijexamen?

Gefeliciteerd, je mag het rijbewijs aanvragen in de gemeente waar je woont.

Geldigheidsduur, Een rijbewijs wordt voor maximaal tien jaar afgegeven. Bent u tussen de 60 en 65 jaar oud, dan krijgt u een rijbewijs dat geldig is tot uw 70e jaar. Is er sprake van een medische indicatie, dan geldt een afwijkende geldigheidsduur. Bent u 65 jaar of ouder, dan krijgt u een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.

Herinneringsbrief, Om te voorkomen dat een bestuurder vergeet zijn rijbewijs te verlengen stuurt de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) u tijdig een herinneringsbrief.

Voorwaarden, Voor het aanvragen van een eerste rijbewijs gelden de volgende voorwaarden:

· De geslaagde moet ingeschreven zijn als inwoner in de gemeente en minstens 185 dagen ingeschreven zijn in Nederland.

· U bent (vanzelfsprekend) minimaal 18 jaar oud.  Voor een rijbewijs voor de bromfiets geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

· U moet persoonlijk bij de aanvraag aanwezig zijn.

· Uw identiteit moet met zekerheid kunnen worden vastgesteld.

· U moet een geldig legitimatiebewijs tonen. Heeft u niet de Nederlandse identiteit en bent u ook geen onderdaan van een land uit de Europese Unie of Zwitserland, dan moet u een geldige verblijfsvergunning tonen.

· U moet binnen drie jaar na het examen het rijbewijs aanvragen.

· In  sommige gevallen heeft u ook  een verklaring van (medische) geschiktheid nodig. Deze mag niet ouder zijn dan één jaar zijn.

NB: de verklaring van medische geschiktheid en de verklaring van rijvaardigheid worden digitaal door het CBR geregistreerd. U krijgt dus geen verklaring meer mee.

Kosten rijbewijs, Er was in 2010 wetgeving in voorbereiding waardoor gemeenten  niet meer dan 36 euro mogen vragen. voor het uitgeven van een nieuw rijbewijs Dat hebben minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten.

Wat moet u meenemen:

· een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);

· 1 kleuren pasfoto. De pasfoto’s moeten aan bepaalde eisen voldoen. Lees de eisen daarom goed door. Zie voor de gestelde eisen www.paspoortinformatie.nl;

· de verklaring van rijvaardigheid en verklaring van (medische) geschiktheid worden digitaal door de CBR geregistreerd. Deze hoeft u niet meer mee te nemen.

Verwerkingstijd, Het rijbewijs wordt om veiligheidsredenen op een centrale plaats in Nederland gemaakt. Hierdoor duurt het ongeveer een week voordat het rijbewijs klaar is. In vakantieperioden kan het langer duren. Dat  kan betekenen dat de geslaagde twee keer persoonlijk bij de gemeente langs moet komen.

Let op: de geslaagde moet zijn rijbewijs binnen drie maanden na aanvraag ophalen anders vervalt de geldigheid van het rijbewijs!

Het is mogelijk om het rijbewijs sneller te krijgen met een spoed procedure. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

(Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.)

Nieuws pagina